close
تبلیغات در اینترنت
 رعايت حقوق انتخاب شونده و انتخاب كننده برمبناي قانون
loading...

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

حکومت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاددر دوران مدرن دیکتاتورهایی که در قدرت هستند به هیچ وجه توسط حکومت قانون، رفتار دموکراتیک در انتخاب شاه، طبیعت ویژگی‌های کاندیداتوری و رای‌دهندگان، .. محدود و ملزم به رعایت قوانین منطقی و عقلانی و حقوق مدنی است، در تضاد با نظام‌های . پرش به بالا…

رعايت حقوق انتخاب شونده و انتخاب كننده برمبناي قانون

علی بازدید : 2 جمعه 21 ارديبهشت 1397 نظرات ()
حکومت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دوران مدرن دیکتاتورهایی که در قدرت هستند به هیچ وجه توسط حکومت قانون، رفتار دموکراتیک در انتخاب شاه، طبیعت ویژگی‌های کاندیداتوری و رای‌دهندگان، .. محدود و ملزم به رعایت قوانین منطقی و عقلانی و حقوق مدنی است، در تضاد با نظام‌های . پرش به بالا ↑ "A discussion on what anarchy is, by those that self-identify as anarchists".

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

26 ژانويه 2018 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

متن کامل قانون

۴ - عدم محكوميت بجنايت يا جنحه‌ ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است. ماده ۱۲ ) هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب‌ شونده (‌مذكور در ماده ۹ اين . ماده ۲۶ - اگر از انتخاب‌ كنندگان و انتخاب ‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت .. ۲ - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده ۵۳ قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.

قانون اساسی - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - دبی - وزارت امور خارجه

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: . شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد. شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند. )

پرتال جامع علوم انسانی - ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ...

ظاهراً نخستین بار توماس هابز مفهوم «نمایندگی» در مفهوم سیاسی حقوقی را مطرح سوی هابز نمی‌تواند دقیق باشد و باید بر مبنای اصول سیاسی مخصوصاً با توجه به که رابطة حقوقی فقهی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌ای است. قانون اساسی نیز آمده است: «در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم.

اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن . اﺻﻄﻼح اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ - وزارت عدلیه

ﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺻﻼح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ اﺻـﻼ . اﻧﺴﺎﻧﯽ زن دﻋﻮت ﮐﺮده و ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن . اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮ ﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﺤﻮه ﺑﺮ.

قانون شهرداري مصوب 1334 04 11

به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده )مذكور در ماده 9 اين معرفي بايد كتبي بوده و معرفي كنندگان واجد شرايط انتخاب كننده باشند و با .. با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعايت اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون 

رویکردها و مصادیق حقوق سیاسی زنان در جامعه - کمیسیون مستقل حقوق ...

18 سپتامبر 2017 بر مبنای اصل تساوی و برابری میان انسان‌ها، هیچ‌گونه تفاوتی میان دو . به طور مثال، شرکت زنان را در انتخابات -چه به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده- جایز نمی‌دانند مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و پذیرفتن تابعیت. از امتیازی که شخص در جامعه دارا بوده و دیگران مکلف به رعایت آن اند.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ. " ﭘﺴﻨﺪﯼ. " ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ. : ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا. (. از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺎﻧﺎدا. ) ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . Nemu Tenetur Edere Contra Se (Principle against Self-Incrimination) Treaty Based . ﺗﺪاوم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ روﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺁن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

حکومت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دوران مدرن دیکتاتورهایی که در قدرت هستند به هیچ وجه توسط حکومت قانون، رفتار دموکراتیک در انتخاب شاه، طبیعت ویژگی‌های کاندیداتوری و رای‌دهندگان، .. محدود و ملزم به رعایت قوانین منطقی و عقلانی و حقوق مدنی است، در تضاد با نظام‌های . پرش به بالا ↑ "A discussion on what anarchy is, by those that self-identify as anarchists".

جرم سیاسی - بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی | شبکه ...

حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی قانون 1918 فرانسه نیز مصادره و ضبط اموال مجرمان سیاسی را پیش بینی کرد. . یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده، یا بر .. مرکزی گروه که در تصمیم گیری شرکت داشته به همان مجازات با رعایت جهات مخففه یا 

رهنمود ارزیابی سن به منظور جلوگیری و پاسخدهی به استخدام اطفال در نیروه

با تاکید بر تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر رعایت قانون بین المللی . شود تا تشخيص سن او از طریق ارزیابی فزیکی صورت گیرد، باید حق انتخاب . حرکات بدن هر دو طرف یعنی مصاحبه شونده و مصاحبه کننده را مد نظر گرفته و در صورت.

ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ - OSCE

14 ژوئن 2014 ﻣﺳﺗﻘل ﺑودن ﮐﻣﺷﻧران ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯾت ﭘروﺳﮥ اﻧﺗﺧﺎب آﻧﮭﺎ. ،. ﺑﮫ ﻧظر ﺷﮏ . ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧده در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﻟﻣداد ﮐرده اﺳت. اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و اﻋﻼن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑ. ﺎت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ .. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺸﻌﺮ ﺍﺳﺖ، ﻋﻀﻮﻳﺖ .. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﻭﻻﻳﺘﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭی ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ.

متن کامل قانون 570 ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری - اخبار تسنیم - Tasnim

23 آوريل 2014 ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به .. سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات . یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (82) این قانون به ماده 87- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته 

آیین نامه سازمان زندان ها

7 مه 2015 در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و فصل دوم: وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها،مراكز حرفه آموزي و o تبصره: در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه .. و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.

قانون اساسی

ﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻧﺎن را رﻋﺎﻳﺖ . ھﺎ طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ) اﺻﻞ.

( 1390 1394 ) ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟ - دانشگاه تربیت مدرس

20 ژانويه 2011 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن .. ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. 10 . ﮔﺬاران اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ. ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .. ﺷﻮﻧﺪه و اﯾﺠﺎد.

سازمان بازرسی کل کشور - آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان ...

4 آوريل 2009 در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی. و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و 

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش - پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح

کلیدواژه ها : حقوق کیفری، اخلاق پژوهش، اخلاق حرفه ای ، اخلاق پژوهشگری ، سوء رفتار پژوهش ، در ارتباط با تأمین منابع مالی، گردآوری داده ها، انتخاب یا گزارش داده ها و . .. رعایت اصول اخلاقی در فرآیند تحقیق و پژوهش، اعم از انگیزه تحقیق، نحوه پژوهش و . حق دستیابی و حذف و اصلاح اطلاعات برای پژوهش شونده ،لزوم اقدامات قانونی مناسب 

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا

چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز (نشریه الزویر) A proposal based on the Analytic Network Process ♢️ The Compensatory Consumer Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior ♢️ رابطه بین قدرت CEO، ساختار مالکیت و عملکرد پرداخت حقوق در بانکداری چینی (نشریه 

انتخابات ریاست جمهوری، آسیب شناسی و راهکارها - خبرآنلاین

25 مه 2013 برخی دیگر از مشکلات به مباحث حقوقی و قانونی مربوط می شوند. آيا شرايط تعيين شده براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به گونه اي است كه به . اگر شما تنوع را رعایت کنید اما تمام این کاندیداها متعلق به یک جناح و اندیشه سیاسی بر مبنای قانون اساسی، انتخابات نباید دو درجه ای باشد یعنی بین رای مردم و 

قانون‌گذار کیست؟ - ایران - سوره اندیشه

ایران اگر چه در مورد اینکه چه کسی صلاحیت وضع قانون برای شهروندان و افراد تحت نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت تلاش برای عبور از که حتی در نظام‌های دموکراسی لبیرالی که بر مبنای عقلانیتِ اومانیستی و لیبرالی2 نماینده (انتخاب شونده)، 2- گروهی که از سوی آن‌ها نمایندگی می‌شود (انتخاب کننده)، 3-  

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

منابع اطلاعاتي: در انتخاب موضوع تحقيق بايد به منابع اطلاعاتي دسترسي داشت. . در روش ارسال پرسشنامه از طريق پست بايد نكات زير رعايت شود: .. 12- مصاحبه کننده بايد تا حد ممکن با مصاحبه شونده همزبان، هم فرهنگ و هم جنس باشد تا بتوانند با همديگر قانون مطلق و فرمول کلي براي ذکر منبع وجود ندارد, اما ذکر مواردي ضروري است.

اداره تدارکات ملی طرزالعمل تدارکات - National Procurement Authority

این احکام طرزالعمل به تأسی از حکم ماده شصت و ششم قانون تدارکات )که بعد از این. » میزان ترجیح داخلی مندرج شرطنامه مربوطه، قیم آفرهای مستفید شونده را به میزان . ترین روش تدارکاتی را برای هر تدارکات خویش، در پالن تدارکات درج و در انتخاب درج عالمت خاص تجارتی، نام، نشان، حق امتیاز، نوع، منبع، تولید کننده، سازنده و شماره  

مطالعه تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی(ره ...

20 آوريل 2016 با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای حاکم اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، حقوق عمومی اسلام، نظریه نصب، نظریه انتخاب، امام خمینی(ره)، سنهوری . حکومت به وجودآمده بر مبنای ولایت فقیه را تفسیر نماید، بلکه مشروعیت قیام شرایط انتخاب شونده (شخص حاکم) (همان، ص110) و نیز انتخاب کنندگان 

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون - قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

۸- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران .. نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و هـ - تحصیل:دولت می‌تواند سهام چندشرکت قابل واگذاری(تحصیل شونده) را بدون محو

ﺑﺳم هللا اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم - ILO

ﮐﻧﻧده. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻌﻣل. ﻣﯽ. اﯾد ﮐﮫ اﺟراات اداره ﻣرﺑوط. را. در ﺑﺧش ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷرى ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺣﮑﺎم ق. واﻧﯾن ، ﻣﺷﺗﻣل اﺳت ﺑرﮐﺎرﮐن ﺣرﻓوى وﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت. در ﺣﻘوﻗﯽ. وزارت ﻋدﻟﯾﮫ و اﻋﺿﺎى ﻣﺳﻟﮑﯽ وزارت ﻣﻌــﺎرف ﻋﻼوه ﺑر داﺷﺗن ﺷراﯾط ﻣﻧدرج اﺟزاى. 1(. 2،. 3،. و. ) 5 . ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﺳت ھﺎى اول و دوم، ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص و اﻧﺗﺧﺎب ﺑورد ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﺧدﻣﺎت ﻣﻟﮑﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧد .. اﻣﺿﺎ ﻣﺎﻣورارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﻧده.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 304
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 74
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 77
 • بازدید ماه : 325
 • بازدید سال : 6,068
 • بازدید کلی : 8,297